תל אביב-יפו בימי קורונה

תל אביב-יפו בימי קורונה

במהלך הגל הראשון של ׳ימי הקרונה׳, הפעילות האנושית ברחבי העיר ללא הפסקה כמעט פסקה.
חל שינוי בכל מדדי חיות העיר. ההתנהגות של כל אחד מאיתנו השתנתה באחת.

מוקד 106 מהווה ׳קו חם׳ המבטא את הסנטימנט העירוני.

בימי הקורונה התקבלו פניות חדשות למוקד 106 בסוגיות שלא נרשמו בעבר.

סיווג ראשי קריאות 106 לפני הקרונה
סיווג ראשי קריאות 106 ב׳סגר פסח׳

מוקד 106 מהווה ׳קו חם׳ המבטא את הסנטימנט העירוני.

בימי הקורונה התקבלו פניות חדשות למוקד 106 בסוגיות שלא נרשמו בעבר.

סיווג ראשי קריאות 106 ב׳סגר פסח׳
קריאות 106 ב׳סגר פסח׳